Registrering av företaget i Storbritannien
Företagsnamn:
Företagsform:
Engelskt Ltd. med svensk filial (SUF)

Kund:
Personnr:
Fullt namn:
Telefonnr:
Adress 1:
Adress 2:
Postnr:
Ort:
Län:
Land:
Födelsedatum:
/ / dd/mm/åååå
Nationalitet:
E-mail:
Bekräfta E-Mail:

Jag/Vi har kommit överens om Global Corporate Services juridiska regler och vilkorInformation


På denna sidan uppger du namnet på det företag du vill registrera. Företagets namn måste avslutas med "limited". Skulle du glömma att fylla i detta kommer det ändå att automatiskt fyllas i. Observera att namn som slutar på "AB" normalt inte godkänns av svenska myndigheter.

Företagsnamn:
Limited
Företagsform:
Engelskt Ltd. med svensk filial (SUF)

Adress:
Utnyttja vår adress-och Company Secretary tjänst (SEK 2300:- per år)
Adress 1:
Adress 2:
Postnummer:
Ort:
Län:
Land:
Telefonnr:

Information


Alla LTD/SUF måste ha en kontorsadress i England. Du kan själv uppge en kontorsadress i England om du har en, eller så kan du beställa en genom oss. Vi rekommenderar dock alla våra kunder att beställa ett Company Secretary / uppföljningspaket via oss. Du är då säker på att du får en trygg och professionell handläggning av företagets förpliktelser i England. Väljer du detta alternativ ingår en kontorsadress i priset. Du bör uppge ett telefonnummer till företaget. Det kan var svenskt eller något annat land, kom bara ihåg att uppge landsnummer.

Företagsnamn:
Limited

Aktiekapital:
Totalt antal aktier:
Pris per aktie:
Värdet på det totala antalet aktier:
Information


Här uppger du antalet aktier och aktiens värde. Aktien kan vara värderad i svenska kronor (SEK) eller annan valuta. Det totala aktiekapitalet blir summan av samtliga aktier gånger varje akties pris per styck. Ett vanligt aktiekapital är SEK 1000:- fördelat på 1000 aktier á 1:-

Företagsnamn:
Limited
Aktier / Värde:
100/100

Aktörer i Limited i Storbritannien
Utnyttja vår tjänst för adress- och Company Secretary paketet: Pris SEK 2300:-:
Stron Legal Services ltd. är Company Secretary
Information


Nu kan du lägga till aktörer till bolaget. En aktör är t.ex. Styrelsemedlemmar, aktieägare, Company Secretary och andra befattningshavare. Har du valt vårt service paket kommer vi automatiskt att bli registrerade som Company Secretary

Företagsnamn:
Limited

Aktörer i Limited i Storbritannien
Är aktören ett företag? :
Personnr:
Fullt namn:
Telefonnr:
Adress 1:
Adress 2:
Postnr:
Ort:
Län:
Land:
Födelsedatum:
/ / dd/mm/åååå
Nationality:
E-mail:
Bekräfta E-Mail:

Befattning i Storbritannien
Director:
Secretary:
Shareholder:
Information


Fyll i personlig information om denna aktör. Alla fält är obligatorisk och ska fyllas i, undantaget är adress2 och E-Mail. Därefter väljer du den befattning medlemmen ska ha i England. Du kan vid ett senare tilfälle även tilldela befattningar i Sverige. En och samma person kan ha flera befattningar - exempelvis äktieägare och styrelsemedlem. När du är färdig trycker du på Lägg till Aktör". Du kan trycka [?] för mer information om befattningar i England."

Företagsnamn:
Limited

Personnr:
12345678901

Behörighet:
Bara det första 3 bokstäverna av svaren nedan:
Deltagarens mors efternamn som barn:
Deltagarens födelseort:
Medlemmens telefonnummer:
Information


Här ska du uppge tre olika persondata, medlemmens mors födelsedag, medlemmens födelseort samt medlemmens telefonnummer. Dessa upplysningar krävs av de engelska myndigheterna som en elektronisk signatur.

Företagsnamn:
Limited
Aktier / Värde:
100/100
Aktier tillgängliga:
100

Personnr:
12345678901
Antal aktier:
Information


Här upplyser du om hur många aktier denna medlem ska äga. Medlem kan minst äga en aktie samt kan inte äga fler aktier än de som finns tilldelade. Du behöver inte tilldela alla aktier, dvs aktierna kan förbli outdelade. Tryck [?] för mer information.

Företagsnamn:
Limited
Företagsform:
Engelskt Ltd. med svensk filial (SUF)

Kontorsadress:
Kontorsadress: Ingen egen postadresse
Adress 1:
Adress 2:
Postnr:
Ort:
Län:

Teckningsrätt i Sverige:
Signatur:

Information


Här ger du upplysningar om den svenska filialen. Du kan uppge kontorsadress, en postadress eller bägge delar. Du uppger därefter vem som ska teckna företaget. De som har teckningsrätt har rätt till att "teckna" företaget - alltså skriva under handlingar som är bindande för hela företaget. Tryck [?] för mer information

Företagsnamn:
Limited

Verksamhet i Sverige:
Lägg till bransch och verksamhet:
Bransch:
Verksamhet:


Information


Uppge bransch och verksamhet. En bransch är den produkt eller det tjänsteområde som företaget bedriver verksamhet inom. Typiska exempel på detta kan vara skor, hemelektronik, fastigheter, etc. Därefter uppger du verksamheten. Detta är den typ av aktivitet som du utövar inom din bransch, exempel på detta är detaljhandel, grossist, reparationer, utveckling och försäljning etc. Du kan uppge upptill fem olika kombinationer av bransch och versamhet. Här några ytterligare exempel: Möbler: produktion och grossisthandel - Möbler import - Bokföring tjänster, Mobiltelefoni utvecklingoch underhållstjänster. Tryck [?] för mer information. Tryck färdig för att gå vidare.

Företagsnamn:
Limited

Deltagare i Limited
Information


Fyll i personlig information om alla aktörer. Alla fält är obligatoriska, undantaget adress 2 och E-Mail adress. Därefter väljer du befattning för Sverige. En person kan ha flera olika befattningar - exempelvis VD och styrelsemedlem. Du måste uppge antingen kontaktperson eller VD. Du kan inte fylla i aktieägare här. De finns inga aktieägare i det svenska företaget. Skall du utöka antalet aktieägare måste du trycka på tillbaka-knappen för att komma tillbaka till befattningar i England. När du är klar tryck ”Lägg till Aktör". Tryck [?] för mer information om befattningshavare i Sverige.

Företagsnamn:
Limited

Deltagar:
Personnr:
Fullt namn:
Telefonnr:
Adress 1:
Adress 2:
Postnr:
Ort:
Län:
Land:
Födelsedatum:
/ / dd/mm/åååå
Nationalitet:
E-mail:
Bekräfta E-Mail:

Befattning i Sverige
Företagsledning:
Information


Fyll i personlig information om alla aktörer. Alla fält är obligatoriska, undantaget adress 2 och E-Mail adress. Därefter väljer du befattning för Sverige. En person kan ha flera olika befattningar - exempelvis VD och styrelsemedlem. Du måste uppge antingen kontaktperson eller VD. Du kan inte fylla i aktieägare här. De finns inga aktieägare i det svenska företaget. Skall du utöka antalet aktieägare måste du trycka på tillbaka-knappen för att komma tillbaka till befattningar i England. När du är klar tryck ”Lägg till Aktör". Tryck [?] för mer information om befattningshavare i Sverige.

Företag i Storbritannien:

Företagsnamn:
Limited
Adress 1:
Adress 1
Adress 2:
Adress 2
Ort:
Ort
Postnr:
Postnr
Län:
Län
Telefonnr:
Telefonnr

Företag i Sverige:

Företagsnamn:
Limited
Adress 1:
Adress 1
Adress 2:
Adress 2
Ort:
Ort
Postnr:
zip code
Län:
Län
Telefonnr:
Telefonnr
Signatur:
Telefonnr
Bransch:
Bransch

Jag vill bli kontaktad av en Bokföringsbyrå?

Information


Du är nu klar. Läs igenom uppgifterna och tryck ”godkänn” för att sända in företagsuppgifterna till oss.

Företagsnamn:
Limited

Kund:
E-mail:
Bekräfta E-Mail:

Uppgifterna är registrerade!

Pris:
price
VAT:
vat
SUM:
sum

OBS! Beloppet omräknas till EUR. Global Corporate Services Malta Ltd står som betalningsmottagare.

Kort nr
Giltighetsdatum
Säkerhetskod (CVV2)
Kortinnehavarens Namn (Efternamn sist):
Kortinnehavarens Adress:
Postnr:
Ort:
Land: